wtorek, 26 stycznia 2016

APEL O POMOC!!!

Szanowni Państwo, Czytelnicy Tego Bloga.
Zwracam się o pomoc w ochronie tego co zostało z tzw. Puszczy Karpackiej w projektowanym Turnickim Parku Narodowym.
Codziennie z terenu projektowanego parku wyjeżdżają samochody ciężarowe z wyciętymi jodłami, bukami i jaworami - często są to drzewa mogące być potencjalnie tzw. pomnikiem przyrody.

https://www.facebook.com/FundacjaDziedzictwoPrzyrodnicze/posts/964765526932917


Tylko społeczny sprzeciw może spowodować reakcję kompetentnych i decyzyjnych osób z Lasów Państwowych.
Dlatego zachęcam do kopiowania poniższego tekstu i wysyłki na wskazane adresy mailowe :

rdlp@krosno.lasy.gov.plProponowany tytuł wiadomości:   Apel o ochronę Puszczy Karpackiej

                                                     
                                                     Szanowna Pani Grażyna Zagrobelna Dyrektor RDLP w Krośnie
                                                                                                               
                      Szanowna Pani, powołując się na Pani niedawne wypowiedzi prasowe odnoszące się do dialogu w sprawie ochrony Puszczy Karpackiej i projektowanego Turnickiego Parku Narodowego, apelujemy o podjęcie działań zabezpieczających przedmiot ochrony w projektowanym parku, tj. prosimy o korektę Planu Urządzenia Lasu Nadleśnictwa Bircza na kolejne dziesięciolecie, a w przypadku jego przyjęcia - wnosimy o sporządzenie aneksu, który ograniczy pozyskanie drewna w starodrzewach (drzewostanach w średnim wieku powyżej 100 lat) a także obejmie ochroną pojedyncze drzewa, które z powodzeniem mogą zostać objęte ochroną poprzez ustanowienie pomnika przyrody. W chwili obecnej jesteśmy świadkami niebywałego ubytku wartości przyrodniczych regionu ze względu na intensywną i dotkliwą dla substancji przyrodniczej gospodarkę leśną. Prosimy o podjęcie interwencji w tej ważnej dla ojczystej przyrody sprawie.

    

                                                                                                                                         Z poważaniem
                                                                                                                                         Imię i nazwisko                

Możesz także podpisać apel na: http://karpaty.wwf.pl/niedziela, 24 stycznia 2016

Mozaika


Mozaika lasów bukowo -jodłowych. Na obszarze projektowanego parku, w obrębie lesistych Karpat Wschodnich fitosocjolodzy klasyfikujący zbiorowiska leśne mają nie lada problem. Otóż lasy te nie dają zniewolić się w przyjęte zasady klasyfikacji. Wynika to, m.in. z położenia na granicy trzech dzielnic botanicznych. Daje się zauważyć wpływ kontynentalny z czarnomorskim zacięciem - ukraiński lasostep jest o krok, częsty też - w szczególności w okresie zimowym i letnim - jest napływ wybitnie wodonośnych niżów znad Morza Czarnego. Z drugiej strony wpływ klimatu atlantyckiego ma równie, o ile nie największy, udział. Blisko jest Kotlina Sandomierska, Brama Przemyska, wspomniany laso - step na wschodzie, mający swój początek prawdopodobnie już od tzw. Wzgórz Łuczycko - Jaksmanickich k. Przemyśla http://napogorzu.blogspot.com/…/zota-gora-empirycznie-bezpr… .
To wszystko nakłada się na kształt terenu i wysokość nad poziom morza. Posuwając się w kierunku południowym, z racji wzrastającej wysokości, daje o sobie znać coraz bardziej klimat górski.

piątek, 1 stycznia 2016

Tak ginie Puszcza Karpacka

Pozyskanie drewna, m.in. w okresie ochronnym ptaków. Podwójny obszar Natura 2000. I co z tego? Tytuł filmu: "Zrywka w Birczy". Od 2:10 min. zaczyna się właściwy film. Autorzy filmu: nieznani, prawdopodobnie pracownicy ZUL.