sobota, 26 grudnia 2015

PropagandaLasy naturalne Nadleśnictwa Bircza obecnie, w miesiącach zimowych, są eksploatowane. Oczywiście zgodnie z prawem, oczywiście w ramach jakichś minimalnych (bardzo minimalnych) standardów sztuki leśnej, a że są to standardy minimalne świadczy brak certyfikacji FSC dla RDLP Krosno. W skali ogólnokrajowej Najwyższa Izba Kontroli nie pozostawia złudzeń co do oceny ochrony przyrody w Lasach Państwowych, jest ona zła. Oczywiście wyniki ekonomiczne są dobre i na nie w ramach działań propagandowych powołują się LP. Propaganda górą. Widać to na portalach społecznościowych, cała machina propagandowa działa na pełnym gwizdku.
Na naszym podwórku propagandową robotę robi Pan w zielonym kapelusiku z parciem na szkło, poniekąd gawędziarz godny szacuku jeśli chodzi o legendy, podania, ciekawostki kulturowe, itp. Z wiedzą przyrodniczą nie jest już tak dobrze. Propaganda Lasów pada niestety na podatny grunt, choć nawet laik widzi różnice w jakości lasu, mniejszej ilości starodrzewu, dużej ilości szlaków zrywkowych. Propaganda Lasów pokaże nam, że lasów ilościowo przybywa, że rośnie ich zasobność. Zapominają dodać, że zmniejsza się powierzchnia lasów naturalnych, w tym starodrzewów. Owszem można teren nominalnie leśny z drzewostanem na gruncie wyglądającym jak zdewastowany park ( mam na myśli ekstremalne rozrzedzenie drzewostanu) nazwać lasem, ale to już las nie jest, to jest uprawa podokapowa całkowicie zniekształcająca warunki środowiskowe. Propaganda kwitnie, administratorzy profili nadleśnictw mają nawet szkolenia jak urabiać społeczeństwo. Poniekąd nie można wszystkich wrzucać do jednego worka. Godny pochwały profil prowadzi Nadleśnictwo Piwniczna. Kwintesencja miłości do przyrody i swojego zawodu. Polecam. Inne profile w mniejszym lub większym stopniu mają za zadanie kanalizować niepokoje społeczne i prowadzić pewną ideologiczną strategię LP, której sednem jest stworzenie pewnej wizji zawodu, niestety nie zawsze zgodnej z rzeczywistością. Być może LP mają problem z kadrami bądź rekrutacją nowych pracowników na konkurencyjnych zasadach, nie wiem. Niestety w ten sposób dochodzi do intelektualnego spłycenia kadry Lasów Państwowych. Efekty już widać... Propaganda płytka, myśl przyrodnicza też, tylko pozyskanie z każdym dziesięcioleciem wzrasta. A Pan w zielonym kapelusiku bajki opowiada. Ktoś musi... PS. Moje rozważania dotyczą tylko tych profili społecznościowych nadleśnictw, które mają na swoim obszarze fragmenty lasów naturalnych (np. nadleśnictwa biedzczadzkie i Puszczy Białowieskiej).

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz