piątek, 18 stycznia 2013

Czy eksploatacja powinna być ograniczona? Wyniki ankietyW wynikach ankiety zauważa się znaczny odsetek osób (77 %) opowiadających się za ograniczeniem gospodarki leśnej na obszarze Nadleśnictwa Bircza, Natura 2000 "Pogórze Przemyskie" oraz Natura 2000 "Góry Słonne". Część osób jest zdania (13 %), iż gospodarka leśna stanowi ważny filar lokalnej gospodarki i ekonomii. Najmniej ankietowanych (8%) sądzi, iż jest możliwy kompromis pomiędzy ochrona przyrody a gospodarką leśną.
Ankieta oczywiście nie jest reprezentacyjna (36 osób ankietowanych, nie każdy odwiedza również moją stronę) - aczkolwiek daje pewien obraz rzeczywistości.
W chwili obecnej najważniejsze jest przestrzeganie norm i rygorów obecnie funkcjonujących systemów ochrony przyrody (rezerwaty, parki krajobrazowe, obszary NATURA 2000). Do spraw pilnych należy jak najszybsze skorygowanie Planu Urządzania Lasu Nadleśnictwa Bircza.
Zwiększona kontrola społeczna, prowadzone badania naukowe, pozytywne nastawienie mieszkańców do ochrony przyrody jako pewnej filozofii życia bliskiej każdemu - da z pewnością jakieś rezultaty. Na tym polu zaszły zresztą duże postępy.
Dla lubiących leśne, letnie klimaty porcja zdjęć: