piątek, 1 listopada 2013

Czyste Pogórze - remedium na dzikie wysypiska

Fundacja  "Tradycyjna Zagroda" prowadzi akcję obejmującą obszar gmin Pogórza Przemyskiego i Dynowskiego - CzystePogórze.pl. Program ma na celu likwidację dzikich wysypisk śmieci na tym obszarze. Organizatorzy akcji liczą na zgłoszenia lokalizacji dzikich składowisk odpadów - w zamian zobowiązują się do poinformowania właściwych gmin o wysypiskach  - w celu ich uprzątnięcia. Na osoby, które zgłoszą największą liczbę takich miejsc czekają atrakcyjne nagrody pieniężne.
Sprawa warta polecenia.

http://www.wybieram.czystepogorze.pl/

http://www.dzikiewysypiska-weznacel.czystepogorze.pl/dzikiewysypiska-weznacel/podstawowe-informacje.html


piątek, 12 lipca 2013

Garść zdjęć...

...najwyższego lotu z obszaru Pogórza Przemyskiego autorstwa Mariusza Obszarnego. Przy okazji zachęcam do odwiedzenia jego autorskich stron: http://obszarny.blogspot.com/
Zdjęcia warte polecenia, w szczególności makro świat...
Zdjęcia
1,4  Łomna
2,6 Kopystańka
3  Łąka nad Wiarem
5 Huta Łodzińska


piątek, 8 lutego 2013

Jodła mamucia


Wakacyjne poszukiwania przyniosły rezultat. Dziś, w porze zimowej, chciałbym pochwalić się z nieznacznym opóźnieniem wynikami poszukiwań największej, najwyższej i najdorodniejszej jodły w rezerwacie Kalwaria Pacławska. Nie miałem specjalistycznego sprzętu, ale znam rezerwat bardzo dobrze i  zapewniam - nie ma tam większego drzewa tego gatunku. Porcja zdjęć samej jodły jak i otaczającego lasu poniżej:
piątek, 18 stycznia 2013

Czy eksploatacja powinna być ograniczona? Wyniki ankietyW wynikach ankiety zauważa się znaczny odsetek osób (77 %) opowiadających się za ograniczeniem gospodarki leśnej na obszarze Nadleśnictwa Bircza, Natura 2000 "Pogórze Przemyskie" oraz Natura 2000 "Góry Słonne". Część osób jest zdania (13 %), iż gospodarka leśna stanowi ważny filar lokalnej gospodarki i ekonomii. Najmniej ankietowanych (8%) sądzi, iż jest możliwy kompromis pomiędzy ochrona przyrody a gospodarką leśną.
Ankieta oczywiście nie jest reprezentacyjna (36 osób ankietowanych, nie każdy odwiedza również moją stronę) - aczkolwiek daje pewien obraz rzeczywistości.
W chwili obecnej najważniejsze jest przestrzeganie norm i rygorów obecnie funkcjonujących systemów ochrony przyrody (rezerwaty, parki krajobrazowe, obszary NATURA 2000). Do spraw pilnych należy jak najszybsze skorygowanie Planu Urządzania Lasu Nadleśnictwa Bircza.
Zwiększona kontrola społeczna, prowadzone badania naukowe, pozytywne nastawienie mieszkańców do ochrony przyrody jako pewnej filozofii życia bliskiej każdemu - da z pewnością jakieś rezultaty. Na tym polu zaszły zresztą duże postępy.
Dla lubiących leśne, letnie klimaty porcja zdjęć: