wtorek, 17 lipca 2012

Łąki


Łąki, ach te łąki. Zachwycają niemal tak jak las, choć różnią się znacznie od mrocznej puszczy karpackiej - są przestrzenne, lotne, zapachem i wyglądem zachwycają. Często rosną na zgliszczach dawnych wsi, czasami pokrywają swym zwartym kobiercem historię, a czasami ... czyjeś kości.

czwartek, 12 lipca 2012

Rezerwat czy wysypisko śmieci?"Im dalej w las tym więcej drzew, powiadał dziadek do dzieci,
Dziś inny czas, im dalej w las, tym więcej puszek i śmieci"

Tą nieco infantylną poezją pragnę rozpocząć temat degradacji rezerwatu Kalwaria Pacławska od strony systematycznego zaśmiecania jego obszaru. Śmieci, które znaleźć tam można, dodam - w znacznych ilościach - są dwojakiego pochodzenia. W pierwszej kolejności największy udział mają odpady pochodzące z okolicznych gospodarstw domowych, jakich - nie wiem, nie będę dochodził, bądź bezpodstawnie oskarżał. Są to śmieci typowo komunalne typu butelki, opakowania plastikowe, puszki metalowe, reklamówki, stłuczka szklana, ale także odpady takie jak opony, puszki z farbą, butelki z olejem silnikowym, itp. Są to odpady powodujące nie tylko dyskomfort estetyczny, ale zarażające pielgrzymom, turystom a w szczególności zwierzynie leśnej. Z kolei resztki smarów, olejów i farb zanieczyszczają wody gruntowe, dostając się do okolicznych cieków wodnych - zatruwają ekosystem. Drugim rodzajem odpadów są śmieci pozostawione przez pielgrzymów, tudzież sporadycznie przez turystów. Jak łatwo się domyśleć są to w większości opakowania plastikowe oraz metalowe po napojach, rzadziej inne odpady.
Kto jest winien tego stanu rzeczy?