czwartek, 23 lutego 2012

Przydomowe oczyszczalnie ścieków

Prawidłowa gospodarka odpadami to kluczowa sprawa dla gminy ekologicznej znajdującej się na terenach cennych przyrodniczo. Obecnie prowadzony jest nabór wniosków na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków. To cenna inicjatywa, polecana w szczególności gospodarstwom agroturystycznym oraz budynkom należącym do tzw. zabudowy rozproszonej. Ścieki komunalne zawierające detergenty, azotany, fosfor oraz cały szereg bakterii kałowych stanowią istotne zagrożenie nie tylko dla lokalnego środowiska, ale także dla środowiska życia mieszkańców - ścieki zanieczyszczając wody gruntowe i małe cieki wodne, przedostają się do studni i ujęć wody, stanowiąc znaczne zagrożenie dla zdrowia człowieka.
Więcej na temat naboru wniosków: http://www.bircza.pl/asp/pliki/download/oczyszczalnie_sciekow.pdf

A w prostym schemacie technologia wygląda tak: http://hydro-eko.tychy.pl/przydomowe-oczyszczalnie-ciekow

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz