poniedziałek, 3 grudnia 2012

Szumią jodły na gór szczycie...czyli obiektyw Mariusza Obszarnego

                                          Fot. M. Obszarny

W ostatnich latach, ba - nawet miesiącach zauważa się znaczny wzrost zainteresowania Pogórzem Przemyskim, ideą ochrony przyrody, spuścizny kulturowej i architektonicznej tego niezwykle interesującego obszaru. Powstają nowe strony internetowe, strony autorskie, blogi,  fotoalbumy, itd.
Ciekawe inicjatywy cieszą, tym bardziej, gdy związane są z propagowaniem idei parku narodowego.
Dziś, po dość długim okresie milczenia mojego bloga, rekompensuję tą przerwę zdjęciami przesłanymi przez  Mariusza Obszarnego  

http://obszarny.art.pl/index.html                                          Fot. M. Obszarny
                                          Fot. M. Obszarny
                                          Fot. M. Obszarny
                                          Fot. M. Obszarny

wtorek, 17 lipca 2012

Łąki


Łąki, ach te łąki. Zachwycają niemal tak jak las, choć różnią się znacznie od mrocznej puszczy karpackiej - są przestrzenne, lotne, zapachem i wyglądem zachwycają. Często rosną na zgliszczach dawnych wsi, czasami pokrywają swym zwartym kobiercem historię, a czasami ... czyjeś kości.

czwartek, 12 lipca 2012

Rezerwat czy wysypisko śmieci?"Im dalej w las tym więcej drzew, powiadał dziadek do dzieci,
Dziś inny czas, im dalej w las, tym więcej puszek i śmieci"

Tą nieco infantylną poezją pragnę rozpocząć temat degradacji rezerwatu Kalwaria Pacławska od strony systematycznego zaśmiecania jego obszaru. Śmieci, które znaleźć tam można, dodam - w znacznych ilościach - są dwojakiego pochodzenia. W pierwszej kolejności największy udział mają odpady pochodzące z okolicznych gospodarstw domowych, jakich - nie wiem, nie będę dochodził, bądź bezpodstawnie oskarżał. Są to śmieci typowo komunalne typu butelki, opakowania plastikowe, puszki metalowe, reklamówki, stłuczka szklana, ale także odpady takie jak opony, puszki z farbą, butelki z olejem silnikowym, itp. Są to odpady powodujące nie tylko dyskomfort estetyczny, ale zarażające pielgrzymom, turystom a w szczególności zwierzynie leśnej. Z kolei resztki smarów, olejów i farb zanieczyszczają wody gruntowe, dostając się do okolicznych cieków wodnych - zatruwają ekosystem. Drugim rodzajem odpadów są śmieci pozostawione przez pielgrzymów, tudzież sporadycznie przez turystów. Jak łatwo się domyśleć są to w większości opakowania plastikowe oraz metalowe po napojach, rzadziej inne odpady.
Kto jest winien tego stanu rzeczy?

sobota, 16 czerwca 2012

Czas salamander

Gdy nadchodzą dżdżyste, deszczowe, wilgotne dni, to czas dla nich. Mowa oczywiście o salamandrach. Na terenie projektowanego Turnickiego Parku Narodowego nie występują tak często jak np. w Beskidzie Niskim, nie mówiąc już o Beskidach Zachodnich, ale ich obecność w deszczowy czas daje się łatwo zauważyć.
Czas salamander to także urok deszczowego lasu, pełnego tajemnicy, przesiąkniętego wilgocią. W takim lesie oddycha się pełną piersią. A oto kilka zdjęć z czerwcowego lasu:
czwartek, 23 lutego 2012

Przydomowe oczyszczalnie ścieków

Prawidłowa gospodarka odpadami to kluczowa sprawa dla gminy ekologicznej znajdującej się na terenach cennych przyrodniczo. Obecnie prowadzony jest nabór wniosków na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków. To cenna inicjatywa, polecana w szczególności gospodarstwom agroturystycznym oraz budynkom należącym do tzw. zabudowy rozproszonej. Ścieki komunalne zawierające detergenty, azotany, fosfor oraz cały szereg bakterii kałowych stanowią istotne zagrożenie nie tylko dla lokalnego środowiska, ale także dla środowiska życia mieszkańców - ścieki zanieczyszczając wody gruntowe i małe cieki wodne, przedostają się do studni i ujęć wody, stanowiąc znaczne zagrożenie dla zdrowia człowieka.
Więcej na temat naboru wniosków: http://www.bircza.pl/asp/pliki/download/oczyszczalnie_sciekow.pdf

A w prostym schemacie technologia wygląda tak: http://hydro-eko.tychy.pl/przydomowe-oczyszczalnie-ciekow

wtorek, 10 stycznia 2012

Los nowych parków w rękach Sejmu


Obywatelski projekt zmian w Ustawie o ochronie przyrody stanie się przedmiotem I czytania w Sejmie. Projekt przewiduje uproszczenie procedury powołania nowych parków narodowych - w tym (w pełni słuszne) ograniczenie kompetencji samorządów w tym zakresie. Powołanie nowego parku narodowego nie będzie uzależnione od wiążącej zgody samorządów wszystkich szczebli.
Szybkie zmiany w prawie uchronią przed dewastacją, wycinką i "inwestorami" Puszczę Białowieską (planowane powiększenie parku), Mazury (planowane powołanie Mazurskiego PN) , Jurę Krakowsko - Częstochowską (projektowany Jurajski PN) oraz rzecz jasna najbliższy sercu projektowany Turnicki PN.
Oby te lasy doczekały (dosłownie) lepszych czasów...