niedziela, 27 listopada 2011

Jeśli nie Natura 2000 to co?


Praktyczna skuteczność istniejących w obecnym systemie prawnym form ochrony przyrody jest bardzo różna. Zauważyć można tu pewien brak logiki, przewodnich założeń i elementarnej hierarchii. Wydaje się, iż najskuteczniejszą jest park narodowy - łączący w sobie funkcje ścisłego rezerwatu przyrody (obszary ochrony ścisłej) i ochrony czynnej - w praktyce podobnej do rygorów rezerwatu częściowego. Park narodowy to najbardziej kompleksowa i skuteczny środek ochrony najcenniejszych zakątków kraju. W przeciwieństwie do sieci Natura 2000 przepisy prawa dotyczące parków narodowych są jednolite, jasne i ukierunkowane na jeden cel.