niedziela, 30 października 2011

sobota, 8 października 2011

Dożynki czas zacząć...


I mowa tu nie o dożynkach w tradycyjnym i dosłownym pojmowaniu tego słowa, ale o dożynaniu jedynego w Polsce skrawka dobrze zachowanej wschodniokarpackiej puszczy. Fakty mówią same za siebie. W Planie Urządzania Lasu Nadleśnictwa Bircza przewidziano średniorocznie do wycinki 126.000 m3 drewna, co daje obraz eskalacji działań gospodarczych prowadzących - nie ukrywam - do całkowitego pozbawienia obszaru walorów puszczańskich. 
Co więcej, działania gospodarcze prowadzone będą w drzewostanach najstarszych klas wieku - prowadząc do juwenalizacji (odmłodzenia) drzewostanu i jednocześnie eliminacji najcenniejszych jego fragmentów.W programach rządowych przewidziano powstanie parku do 2013 r. Choć data ta jest obecnie nierealna ze względu na wymaganą w aktualnym stanie prawnym zgodę samorządów, której brak -  dziwi (a może nie dziwi) skala i metodyka planowanej eksploatacji lasu. 

sobota, 1 października 2011

Odwieczna Puszcza...


Była tu od zawsze, jeszcze przed nami. Tętno pierwotnej puszczy biło w swoim odwiecznym rytmie życia i śmierci. Taka jest istota natury, coś umiera po to żeby z tej śmierci zrodziło się nowe życie, by mrok ustąpił światłu...

... i wybił dziesiątkami nowych drzew - pnących ku górze, ku życiu, by osiągnąć rozmiary rodziców.