niedziela, 27 listopada 2011

Jeśli nie Natura 2000 to co?


Praktyczna skuteczność istniejących w obecnym systemie prawnym form ochrony przyrody jest bardzo różna. Zauważyć można tu pewien brak logiki, przewodnich założeń i elementarnej hierarchii. Wydaje się, iż najskuteczniejszą jest park narodowy - łączący w sobie funkcje ścisłego rezerwatu przyrody (obszary ochrony ścisłej) i ochrony czynnej - w praktyce podobnej do rygorów rezerwatu częściowego. Park narodowy to najbardziej kompleksowa i skuteczny środek ochrony najcenniejszych zakątków kraju. W przeciwieństwie do sieci Natura 2000 przepisy prawa dotyczące parków narodowych są jednolite, jasne i ukierunkowane na jeden cel.

niedziela, 30 października 2011

sobota, 8 października 2011

Dożynki czas zacząć...


I mowa tu nie o dożynkach w tradycyjnym i dosłownym pojmowaniu tego słowa, ale o dożynaniu jedynego w Polsce skrawka dobrze zachowanej wschodniokarpackiej puszczy. Fakty mówią same za siebie. W Planie Urządzania Lasu Nadleśnictwa Bircza przewidziano średniorocznie do wycinki 126.000 m3 drewna, co daje obraz eskalacji działań gospodarczych prowadzących - nie ukrywam - do całkowitego pozbawienia obszaru walorów puszczańskich. 
Co więcej, działania gospodarcze prowadzone będą w drzewostanach najstarszych klas wieku - prowadząc do juwenalizacji (odmłodzenia) drzewostanu i jednocześnie eliminacji najcenniejszych jego fragmentów.W programach rządowych przewidziano powstanie parku do 2013 r. Choć data ta jest obecnie nierealna ze względu na wymaganą w aktualnym stanie prawnym zgodę samorządów, której brak -  dziwi (a może nie dziwi) skala i metodyka planowanej eksploatacji lasu. 

sobota, 1 października 2011

Odwieczna Puszcza...


Była tu od zawsze, jeszcze przed nami. Tętno pierwotnej puszczy biło w swoim odwiecznym rytmie życia i śmierci. Taka jest istota natury, coś umiera po to żeby z tej śmierci zrodziło się nowe życie, by mrok ustąpił światłu...

... i wybił dziesiątkami nowych drzew - pnących ku górze, ku życiu, by osiągnąć rozmiary rodziców.

środa, 21 września 2011

Czy park powinien powstać? Zdaniem ekspertów z Państwowej Rady Ochrony Przyrody - tak!


Pozytywne informacje dochodzą z terenów projektowanego Turnickiego Parku Narodowego. W dniach 15 - 16 września 2011 r. odbyło się specjalne wyjazdowe spotkanie Państwowej Rady Ochrony Przyrody. Celem spotkania była ocena, czy po 18 latach od opracowania dokumentacji projektowej parku obszar zasługuje w dalszym ciągu na tą formę ochrony. PROP stwierdziła jednoznacznie, iż pomimo negatywnych zmian jakie zaszły w wyniku gospodarki na przestrzeni ostatniej dekady, projektowany park jest w dalszym ciągu niezwykle cenny przyrodniczo, a co ważniejsze - przewyższa swoimi walorami niektóre z istniejących już parków narodowych.
Polecam:   http://www.salamandra.org.pl/component/content/article/41-ogolne/547-prop-turpn.html?directory=1


                                             Kamieniste i szerokie  koryto Wiaru w okolicach
                                                                Nowosiółek Dydyńskich

                                     "Jakim cudem nie ma tu jeszcze parku narodowego!!! :) "

poniedziałek, 19 września 2011

Wystawa "Reliktowa Puszcza Karpacka" w Kalwarii Pacławskiej


Krużganki klasztoru i sanktuarium OO Franciszkanów w Kalwarii Pacławskiej stały się we wrześniu miejscem prezentacji wystawy zdjęć autorstwa Grzegorza Leśniewskiego,  pt. " Reliktowa Puszcza Karpacka" - w ramach działań Fundacji Dziedzictwo Przyrodnicze na rzecz utworzenia Turnickiego Parku Narodowego. Wystawa cieszyła się dużym zainteresowaniem pielgrzymów i turystów. Bardzo pocieszające i budujące jest, iż w tak uczęszczanym i symbolicznym  miejscu propagowana jest idea projektowanego parku.


środa, 24 sierpnia 2011

Oddalamy się...

Dziś tak sentymentalnie. Nie ma już części miejsc, które znałem. Części dzikich lasów przerzedzonych na wzór angielskiego parku. Są jakieś zmienione, pozbawione ducha, ograniczone do użyteczności i praktyczności, przyroda w takim lesie dusi się, tak jak człowiek dusi się w rzeczywistości szkła i betonu -  choć często udaje, że tak nie jest. Tak bardzo w dzisiejszym świecie podążamy w złą stronę. Pozbawieni tego co duchowe, pierwotne, tego co żywe i niezmienne. Oddalamy się zarówno od religii, etyki - tak jak i oddalamy się od dzikiej przyrody. Coraz bardziej z kolei ta przyroda sprzeciwia się nam samym.
A co na Pogórzu? Czas płynie, czas ucieka, czy zdążymy zmądrzeć? Ot głupie myśli, bez składu i ładu, wywodzące się z potrzeby chwili...

                                                           "Ziemia na  rozdrożu"

piątek, 19 sierpnia 2011

Turnickie olbrzymy...

W ostatnim czasie pojawiają się opinię, iż w rzeczywistości w wyniku gospodarki leśnej i szeregu innych czynników  - "nie ma co chronić" - park nie jest potrzebny!
No cóż, jest w tym wiele prawdy, w ciągu ostatnich 15 lat "zrównoważone gospodarowanie" odcisnęło piętno na przyrodzie projektowanego parku. Czy aby jednak na pewno obszar stracił bezpowrotnie swoje walory? Spróbuję zadać kłam tej tezie. 

                                                                               Buk

poniedziałek, 15 sierpnia 2011

Oddajcie parki narodowe czyli...

Czyli słów kilka o samorządach i obywatelskiej inicjatywie ustawodawczej. Z reguły podchodzimy do sprawy powołania nowych parków narodowych z dwóch różnych przeciwstawnych biegunów. Brak jest konstruktywnego dialogu i zrozumienia. Ze strony samorządów istnieje uzasadniony strach przed parkiem - czy będą nowe miejsca pracy, a tym bardziej czy ich nie ubędzie. Przecież las stanowi ważne źródło dochodu okolicznych mieszkańców.To prawda - te obawy są w pełni uprawnione i nikt nie ma prawa im zaprzeczać.

                                                          Widok z okolic Arłamowa

sobota, 13 sierpnia 2011

Eksploatacja

Obszar projektowanego parku poddany jest wielokierunkowej presji. Głównym zagrożeniem jest intensywna gospodarka leśna powodująca degradację lasów naturalnych oraz erozję wodną. 

wtorek, 2 sierpnia 2011

Dlaczego park?

Celem powstania Turnickiego Parku Narodowego jest objęcie najwyższą formą ochrony wybitnie cennych terenów Gór Turczańsko - Sanockich. Przedmiotem ochrony byłyby w szczególności wspaniałe zbiorowiska leśne - buczyna karpacka z pomnikowymi i niespotykanymi już w naszym kraju okazami jodeł, buków, jaworów. Do innych walorów projektowanego parku należy bogata ornitofauna - między innymi występuje tu orlik krzykliwy, orzeł przedni, trzmielojad, puszczyk uralski, puchacz, zimorodek, bocian czarny. Obszar parku byłby też ważnym stanowiskiem występowania rysia i wilka. Wartym uwagi jest fakt występowania nowych dla nauki gatunków roślin i zwierząt. Prowadzone badania wskazują, iż projektowany Turnicki Park Narodowy przewyższa swoimi wartościami przyrodniczymi niektóre z  już istniejących parków narodowych.

    Widok na projektowany park od strony zachodniej (okolice Birczy)

poniedziałek, 1 sierpnia 2011

Jest taka kraina...

Jest taka kraina o jeszcze przepastnych lasach, o jeszcze dzikiej przyrodzie. Na jak długo zachowamy ją dla przyszłych pokoleń? Czy nie zginie wycięta, zabudowana i rozjeżdżona? Mowa o Pogórzu Przemyskim i Górach Turczańsko - Sanockich.                                           Widok z Kalwarii Pacławskiej na Dolinę Sopotnika