środa, 22 lutego 2017

O wyższości NaturyLeśnicy widzą las jako produkt, jako cel, nie patrząc jakich środków do osiągnięcia tego celu używają. Las według ich wizji to uproszczony twór. Są drzewa pożyteczne i te "szkodliwe", są drzewa doborowe i te gorszego sortu, z pogardą nazywane przestojami, rozpieraczami, itd. Z uporem maniaka przekształcają lasy naturalne w plantacje; usuwając starodrzew, usuwają szkielet ekosystemu, usuwając potencjalne martwe drewno - powodują w lasach dosłownie kaloryczny głód, ubytek materii i energii, zaburzenie podstawowych procesów, których negatywne efekty będą widoczne za kilkadziesiąt lat. Lasy naturalne nie potrzebują ręki ludzkiej, nie potrzebują leśników. Lasy naturalne z racji, że obejmują nikły odsetek ogółu lasów, powinny być objęte ochroną bierną. Lasy naturalne nie potrzebują hodowli, trzebieży. Rosną tak jak chcą, bez ludzkich przykazań, inaczej niż w lasach gospodarczych - blisko siebie, przytulone, pień do pnia, w swoistym współdziałaniu, wbrew "pseudonaukowym" wytycznym. Człowiek niszcząc lasy naturalne, niszczy nie tylko środowisko przyrodnicze, niszczy także swoje dziedzictwo, niszczy specyficzną duchowość, odcina się od Starotestamentowego: "A Bóg widział, że wszystko co uczynił było bardzo dobre", (Księga Rodzaju 1, 31). Dziś, w dobie odwrotu od idei ochrony przyrody, w czasach bardzo złych zmian w prawie, gdzie dochodzi do aktów wandalizmu na przyrodzie w imię skandalicznych ustaw, a na edukację jest już za późno - warto zmienić swój stosunek do przyrody, warto bez istotnego oderwania od racjonalności, spojrzeć na nią choć trochę w sposób niematerialny i nieużytkowy. Bo to właśnie Piękno i zachwyt nad tym Pięknem przyświecał twórcom pierwszych parków narodowych i rezerwatów przyrody w USA i w Polsce. Bez spojrzenia na przyrodę w kategoriach Piękna, nigdy nie będziemy w stanie chronić jej skutecznie i trwale. Ta nasza przyroda zniknie w kalkulatorze zysków i strat, kolejnych obowiązujących tylko na papierze planów, programów, zaleceń, zadań, dopłat - działań pozorowanych. Ot, sztuka dla sztuki. Pozostaje tylko jedno pytanie - czy leci z nami pilot Panie Ministrze Szyszko?

sobota, 21 stycznia 2017

Reliktowa Puszcza Karpacka - projekt rezerwatu
Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze przesłała do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie projekt wielkoobszarowego rezerwatu o powierzchni około 8000 ha. To krok w dobrą stronę.

Dokumentacja projektowa: Reliktowa Puszcza Karpackaponiedziałek, 21 listopada 2016

Powstał społeczny projekt turnickipn.pl


Facebook: Turnicki Park Narodowy-projektowany                                                                          


Nie możemy już dłużej czekać na decyzję o powołaniu Turnickiego Parku Narodowego. Dlatego powstał projektowany park w wirtualnej rzeczywistości, aby w ten sposób upomnieć się o ochronę jednego z ostatnich fragmentów Puszczy Karpackiej.
Początki idei ochrony obszaru projektowanego Turnickiego Parku Narodowego sięgają okresu dwudziestolecia międzywojennego, kiedy przemyski przyrodnik, Tadeusz Trella, zwrócił uwagę na potrzebę ochrony grupy górskiej Suchego Obycza i Turnicy, gdzie lasy były zagrożone wyrębem. W 1982 roku profesorowie Janusz Kotlarczyk i Jerzy Piórecki, zgłosili postulat utworzenia parku na tym obszarze. Jednak dopiero 10 lat później wrócono do tej idei. Było to możliwe dzięki upadkowi reżimu komunistycznego w Polsce i partyjnego ośrodka z siedzibą w Arłamowie.

niedziela, 13 marca 2016

Wołanie na Puszczy...

Obecna ekipa rządowa mając w założeniach dobrą reformę państwa "wylała dziecko z kąpielą". Ma to wymiar w różnych dziedzinach życia. Także odzwierciedla się to w obecnej sytuacji ochrony przyrody w Polsce. Usuwanie ludzi niewygodnych, jedyna słuszna wizja, brak rzeczowej dyskusji. Nie widzę tu dziedzictwa Lecha Kaczyńskiego - Prezydenta otwartego na różne poglądy, który optował za ochroną Puszczy Białowieskiej jako dziedzictwa narodowego. 
Natomiast na podkarpackim podwórku brak dialogu, chęć poniżenia oponenta dominuje wśród niektórych przedstawicieli leśnej profesji. Być może partykularne interesy biorą górę nad szeroko rozumianym dobrem wspólnym i myśleniem perspektywicznym. Po ostatnich wypowiedziach jednego z przedstawicieli "leśnej braci" w "Życiu Podkarpackim" doznałem szoku poznawczego. Przyzwyczaiłem się, że takie sformułowania padają zwykle w serialach typu "Świat według Kiepskich". A co - powołując się na "Życie Podkarpackie" powiedział jeden z leśnych "dygnitarzy"? Mówił coś o poszerzaniu Puszczy Białowieskiej, o najeździe ekoterrorystów i ekobiznesmenów.
https://www.zycie.pl/informacje/artykul/6984,to-nie-sa-ekolodzy-to-ekoterrorysci
Straszne rzeczy i straszny brak odpowiedzialności za własne słowa. Sądzę, że należy takie wypowiedzi stanowczo napiętnować. Świadczą o tym jaką mamy tam "elitę". Otóż taką, że pisząc za klasykiem - "wam kury szczać prowadzać...".

wtorek, 26 stycznia 2016

APEL O POMOC!!!

Szanowni Państwo, Czytelnicy Tego Bloga.
Zwracam się o pomoc w ochronie tego co zostało z tzw. Puszczy Karpackiej w projektowanym Turnickim Parku Narodowym.
Codziennie z terenu projektowanego parku wyjeżdżają samochody ciężarowe z wyciętymi jodłami, bukami i jaworami - często są to drzewa mogące być potencjalnie tzw. pomnikiem przyrody.

https://www.facebook.com/FundacjaDziedzictwoPrzyrodnicze/posts/964765526932917


Tylko społeczny sprzeciw może spowodować reakcję kompetentnych i decyzyjnych osób z Lasów Państwowych.
Dlatego zachęcam do kopiowania poniższego tekstu i wysyłki na wskazane adresy mailowe :

rdlp@krosno.lasy.gov.plProponowany tytuł wiadomości:   Apel o ochronę Puszczy Karpackiej

                                                     
                                                     Szanowna Pani Grażyna Zagrobelna Dyrektor RDLP w Krośnie
                                                                                                               
                      Szanowna Pani, powołując się na Pani niedawne wypowiedzi prasowe odnoszące się do dialogu w sprawie ochrony Puszczy Karpackiej i projektowanego Turnickiego Parku Narodowego, apelujemy o podjęcie działań zabezpieczających przedmiot ochrony w projektowanym parku, tj. prosimy o korektę Planu Urządzenia Lasu Nadleśnictwa Bircza na kolejne dziesięciolecie, a w przypadku jego przyjęcia - wnosimy o sporządzenie aneksu, który ograniczy pozyskanie drewna w starodrzewach (drzewostanach w średnim wieku powyżej 100 lat) a także obejmie ochroną pojedyncze drzewa, które z powodzeniem mogą zostać objęte ochroną poprzez ustanowienie pomnika przyrody. W chwili obecnej jesteśmy świadkami niebywałego ubytku wartości przyrodniczych regionu ze względu na intensywną i dotkliwą dla substancji przyrodniczej gospodarkę leśną. Prosimy o podjęcie interwencji w tej ważnej dla ojczystej przyrody sprawie.

    

                                                                                                                                         Z poważaniem
                                                                                                                                         Imię i nazwisko                

Możesz także podpisać apel na: http://karpaty.wwf.pl/niedziela, 24 stycznia 2016

Mozaika


Mozaika lasów bukowo -jodłowych. Na obszarze projektowanego parku, w obrębie lesistych Karpat Wschodnich fitosocjolodzy klasyfikujący zbiorowiska leśne mają nie lada problem. Otóż lasy te nie dają zniewolić się w przyjęte zasady klasyfikacji. Wynika to, m.in. z położenia na granicy trzech dzielnic botanicznych. Daje się zauważyć wpływ kontynentalny z czarnomorskim zacięciem - ukraiński lasostep jest o krok, częsty też - w szczególności w okresie zimowym i letnim - jest napływ wybitnie wodonośnych niżów znad Morza Czarnego. Z drugiej strony wpływ klimatu atlantyckiego ma równie, o ile nie największy, udział. Blisko jest Kotlina Sandomierska, Brama Przemyska, wspomniany laso - step na wschodzie, mający swój początek prawdopodobnie już od tzw. Wzgórz Łuczycko - Jaksmanickich k. Przemyśla http://napogorzu.blogspot.com/…/zota-gora-empirycznie-bezpr… .
To wszystko nakłada się na kształt terenu i wysokość nad poziom morza. Posuwając się w kierunku południowym, z racji wzrastającej wysokości, daje o sobie znać coraz bardziej klimat górski.